Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Derīgo izrakteņu veidi 1♦
2. Derīgo izrakteņu īpašības 1♦
3. Derīgo izrakteņu izmantošana 1♦