Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Derīgo izrakteņu veidi Nafta, dabasgāze, akmeņogles, dzelzsrūda
2. Derīgo izrakteņu attēlojums kartēs Parāda kartē derīgo izrakteņu atradnes

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Derīgo izrakteņu veidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Nafta, dabasgāze, akmeņogles, dzelzsrūda
2. Derīgie izrakteņi kartēs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Derīgo izrakteņu atradņu apzīmējumi kartē
3. Derīgo izrakteņu apzīmējumi kartēs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Derīgo izrakteņu atradņu apzīmējumi kartē
4. Derīgo izrakteņu atradnes kartē 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Parāda pusložu kartē lielākās derīgo izrakteņu atradnes
5. Derīgo izrakteņu izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Naftas, dabasgāzes, akmeņogļu, dzelzsrūdas izmantošana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Derīgo izrakteņu veidi, īpašības 00:00:00 vidēja 3♦ Galvenie derīgie izrakteņi, to īpašības un izmantošana
2. Tēmas noslēguma tests 00:00:00 vidēja 6♦ Derīgo izrakteņu veidi, attēlojums kartē