Teorija

Uzdevumi

1. Derīgo izrakteņu veidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Derīgie izrakteņi kartēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Derīgo izrakteņu apzīmējumi kartēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Derīgo izrakteņu atradnes kartē

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
5. Derīgo izrakteņu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Derīgo izrakteņu veidi, īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Tēmas noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli