Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Galaktikas Mūsu galaktika - Piena ceļš, citas galaktikas
2. Debess ķermeņi Saules sistēma, planētas, zvaigznes.
3. Saules sistēmas modelis Saules sistēmas modeļa pagatavošana
4. Mēness fāzes Mēness fāžu secība un maiņa.
5. Kosmosa izpēte Astronomi, kosmonauti. Teleskops, kosmosa kuģis.
6. Kontinenti Kontinenti, pasaules daļas, salas, pussalas.
7. Ieži Iežu iedalījums pēc veidošanās.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Debess ķermeņi. Galaktikas.
2. Saules sistēmas planētas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saules sistēmas planētu nosaukumi, secība.
3. Planētu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Raksturo Saules sistēmas planētas
4. Informācijas avoti par Galaktiku 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Piemērotākie informācijas avoti par Galaktiku. Uzdevums ar attēliem.
5. Modeļu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Galaktikas un Saules sistēmas modeļi.
6. Mēness fāzes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Mēness fāžu noteikšana
7. Kosmosa izpēte 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kosmosa izpētes metodes.
8. Kontinenti un pasaules daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kontinentu un pasaules daļu nosaukumi, sakarības.
9. Salas un pussalas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ salu iedalījums pēc veidošanās, salu un pussalu salīdzinājums
10. Iežu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Iežu iedalījums pēc veidošanās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Visuma uzbūve un pētīšana 00:00:00 vidēja 6♦ Galaktika, Saules sistēma, kosmosa izpēte
2. Kontinenti, salas, ieži 00:00:00 vidēja 4♦ Kontinenti un psasules daļas, salas, iežu veidi
3. Tēmas noslēguma tests 00:00:00 vidēja 14♦ Galaktika, Saules sistēma, Zemes pasaules karte, ieži