Grūtības pakāpe:
15:00:00

Visi uzdevumi:

17♦
1. Mikroskopa uzbūve 1♦
2. Mikroskopa uzbūve 1♦
3. Mikroskopa izmantošana 13♦
4. Mikroorganismu darbība un nozīme 1♦
5. Mikroorganismu izraisītās slimības 1♦