Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam
3. Prezentācija. Mikroskops Mikroskopa uzbūve un darbs ar mikroskopu

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mikroskops Mikroskopa uzbūve un izmantošana
2. Mikroorganismi dabā Mikroorganismu nozīme dabā un ietekme uz citiem organismiem
3. Mikroorganismu izraisītās slimības Personīgā higiēna - iespēja izvairīties no slimībām

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mikroskopa uzbūve 1. izziņas līmenis zema 1♦ Uzdevums ar attēlu
2. Mikroskopa izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 6,5♦ Pareiza objektu aplūkošana mikroskopā
3. Mikroorganismu darbība un nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Mikroorganismu ietekme uz citiem organismiem
4. Mikroorganismu izraisītās slimības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Personīgās higiēnas ievērošanas nepieciešamība

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mikroorganismi 15:00:00 vidēja 17♦ Mikroskops, mikroorganismu nozīme

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mikroskops. Mikroorganismi 00:19:00 vidēja 22♦ Teorija: 1.Mikroskops 2.Mikroorganismu nozīme dabā. 3. Mikroorganismu izraisītās slimības. Uzdevumi: 1.uzd. Mikroskopa uzbūve. 2, 3. uzd.Mikroskopa izmantošana. 4. uzd. Mikroorganismu darbība un nozīme. 5. uzd. Mikrorganismu izraisītās slimības.