Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Vielu pārvērtības karsējot 3♦
2. Kurināmā veidi 1♦
3. Drošība ar uguni un karstumu 2♦
4. Kurināmā ietekme uz vidi 1♦