Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts
3. Prezentācija. Cilvēka uzbūve Šūnas, audi, orgāni, orgānu sistēmas. Orgānu sistēmu apraksts.
4. Prezentācija. Cilvēka maņu orgāni Cilvēka maņu orgāni. Redze, dzirde, oža, garša, smarža.
5. Cilvēka attīstība Gaisa, ūdens un uztura nozīme cilvēka attīstībā

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Organismu dzīvības pazīmes Dzīvības uzturēšanas nosacījumi, dzīvības pazīmes
2. Šūnas un audi Organismus veido šūnas. Audi sastāv no šūnām.
3. Cilvēka orgānu sistēmas Atpazīst cilvēka orgānu sistēmas attēlos
4. Maņu orgāni Maņu orgānu loma pasaules izzināšanā
5. Gaisma un tās uztveršana Gaismas avoti, redze un tās saudzēšana, profesijas, kas saistītas ar gaismu
6. Skaņas un to uztveršana Skaņu izplatīšanās, dzirde
7. Starojuma ietekme uz cilvēku Rentgena, ultravioletā un radioaktīvā starojuma ietekme uz cilvēku

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1♦ Dzīvības uzturēšanas nosacījumi
2. Šūnas un audi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jēdzienu "šūnas" un "audi" lietošana
3. Cilvēka orgānu sistēmas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Uzdevums ar attēliem
4. Pasaules izzināšana 2. izziņas līmenis zema 1♦ Maņu orgānu loma pasaules izzināšanā
5. Gaismas uztveršana 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Acs darbība
6. Redzes saudzēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Uzvedības noteikumi redzes saglabāšanai
7. Cilvēka dzirde 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Auss darbība
8. Dzirdes saudzēšana 2. izziņas līmenis zema 2♦ Uzvedības noteikumi dzirdes saudzēšanai
9. Kas strādā ar acīm un ausīm? 2. izziņas līmenis zema 1♦ Profesijas, kas saistītas ar redzi un dzirdi
10. Kas ietekmē cilvēka attīstību? 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Gaisa, ūdens un uztura nozīme cilvēka attīstībā
11. Cilvēki un starojums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Rentgena, ultravioletā un radioaktīvā starojuma ietekme uz cilvēku

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka uzbūve 08:00:00 vidēja 6♦ Dzīvības pazīmes. Šūnas un audi. Cilvēka orgānu sistēmas.
2. Maņu orgāni 10:00:00 vidēja 8♦ Cilvēka maņu orgāni, to darbība, veselības saglabāšana. Profesijas, kurās tiek izmantoti maņu orgāni.
3. Temata noslēguma tests 23:00:00 augsta 19♦ Cilvēka uzbūve. Maņu orgānu loma pasaules izzināšanā. Maņu orgānu veselības saudzēšana.Kas ietekmē cilvēka attīstību? Starojuma ietekme.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka uzbūve 10:00:00 vidēja 7♦ Teorija: 1. Organismu dzīvības pazīmes. 2. Šūnas un audi. 3. Cilvēka orgānu sistēmas. Uzdevumi: 1. Dzīvības pazīmes. 2. Dzīvības pazīmju novērošana. 3. Šūnas un audi. 4. Cilvēka orgānu sistēmas.
2. Pasaules izzināšana 20:00:00 vidēja 7♦ Teorija: 1. Maņu orgāni. 2. Gaisma un tās uztveršana. 3. Skaņas un to uztveršana . Uzdevumi: 1. Pasaules izzināšana. 2. Gaismas uztveršana. 3. Redzes saudzēšana. 4. Cilvēka dzirde. 5. Dzirdes saudzēšana.