Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Fotosintēze 1♦
2. Augu elpošana un barošanās 1♦
3. Eksperiments: fotosintēze 2♦
4. Augu ķīmiskais sastāvs 1♦
5. Augu pielāgošanās videi 1♦
6. Dzīvnieku uzbūve 1♦
7. Dzīvnieku attīstība 1♦