Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

7,5p.
1. Cilvēka attīstības posmi 1p.
2. Cilvēka attīstības posmi 1p.
3. Veselīga dzīvesveida nozīme 1p.
4. Pirmā palīdzība 4,5p.