Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

7,5♦
1. Cilvēka attīstības posmi 1♦
2. Cilvēka attīstības posmi 1♦
3. Veselīga dzīvesveida nozīme 1♦
4. Pirmā palīdzība 4,5♦