Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Šūnas un audi 1♦
2. Šūnu novērošana mikroskopā 1♦
3. Augu uzbūve un dzīvības procesi 1♦
4. Augu orgānu nozīme 1♦
5. Eksperiments par augu orgānu nozīmi 1♦
6. Augu dzīvības formas 1♦
7. Augu pielāgotība augšanas apstākļiem 1♦
8. Augu noteikšana 1♦
9. Augu audzēšana 1♦
10. Ārstniecības augi un to ievākšana 1♦
11. Sēnes 2♦
12. Mikroorganismi 1♦