Teorija

Atmosfēras nozīme
Ja Zemei nebūtu gaisa apvalka, tā līdzinātos tuksnesīgajam Mēnesim. Gaiss nepieciešams, lai nodrošinātu dzīvību uz Zemes. Pamēģini aizturēt elpu! Cik ilgi tu vari iztikt bez elpošanas? Gaisa skābekli organismi izmanto elpošanai.
 
Atmosfēra neļauj zemes virsai dienā pārkarst un naktī pārāk strauji atdzist.
 
Atmosfēra apņem Zemi un pasargā mūs no Saules ultravioletā starojuma, kosmiskās radiācijas un aukstuma.
 
Atmosfērā sadeg gandrīz visi uz Zemi krītošie meteorīti, tāpēc tie nenodara postu Zemes virsai un dzīvajiem organismiem.
 
Atmosfērā rodas un izplatās skaņa.
 
Vai atmosfēra ir nemainīga?
Cilvēku darbība maina atmosfēras sastāvu. Viens no šo izmaiņu rezultātiem ir siltumnīcas efekts:
 
08_siltumnicas_efekts.jpg
 
Īpaša viela - freons, ko izmanto kondicionieros, saldētavās un citur, noārda ozona slāni. Tāpēc Zemes virsmu sasniedz arvien vairāk kaitīgā Saules starojuma.
 
Kā pasargāt atmosfēru?
Cilvēki cenšas samazināt savas darbības kaitīgo ietekmi uz atmosfēru, piemēram:
     * cenšas atrast veidus, kā iegūt enerģiju videi draudzīgi - nededzinot kurināmo,
     * stāda kokus, lai atjaunotu mežus - koki uzņem ogļskābo gāzi, lai tās daudzums atmosfērā nepalielinātos,
     * meklē vielas, ar kurām aizvietot freonu aukstumiekārtās.
 
 
Atsauce:
Gaigale u.c. Dabaszinības. 5. klase. - Rīga, RaKa, 2006. - 55-57.lpp.
http://www.zalajosta.lv/lat/vides_izglitibas_materiali/macibu_gramata/siltumnicas_efekts/