Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atmosfēra Zemes gaisa apvalks - atmosfēra, tās sastāvs, slāņi.
2. Atmosfēras nozīme Atmosfēras slāņa un sastāva nozīme dabā.
3. Informācijas avotu izmantošana Informācijas meklēšana par atmosfēru dažādos informācijas avotos

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atmosfēras sastāvs un uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Atbilžu izvēles uzdevums
2. Atmosfēras nozīme 1. izziņas līmenis zema 2♦ Atbilžu izvēles uzdevums
3. Atmosfēra: informācijas iegūšana 2. izziņas līmenis zema 1♦ Uzdevums ar attēliem

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atmosfēra, tās sastāvs un nozīme 07:00:00 vidēja 11♦ Jēdziens: Zemes gaisa apvalks (atmosfēra). Atmosfēras sastāvs un nozīme. Informācijas meklēšana par atmosfēru dažādos informācijas avotos.