Teorija

Uzdevumi

1. Definīcijas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Zeme, Saule, Mēness, zvaigznes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Zvaigznes un planētas

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
4. Planētas un zvaigznes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Kosmiskie pētījumi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Kur lasīt par kosmosu?

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Debess ķermeņi

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Debess ķermeņu pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
3. Zeme Saules sistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦

Metodiskie materiāli