Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Apkārtnes raksturošana 2♦
2. Ainavas novērošana 1♦
3. Augu raksturošana 1♦
4. Dzīvnieku raksturošana 1♦