Teorija

Uzdevumi

1. Ainavas novērošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Dzīvnieku raksturošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Augu raksturošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Novērojumi dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli