Teorija

Uzdevumi

1. Gaisa atrašanās dabā

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Gaisa sastāvs

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Gaisa nozīme

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Vielu degšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Degšanas izraisīšana un pārtraukšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Gaisa īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Gaisa sastāvs un nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli