Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Jēdzienu skaidrojums 1♦
2. Vielu agregātstāvokļi 1♦
3. Agregātstāvokļu maiņa 2♦
4. Vielu fizikālās pārvērtības 2♦