Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Jēdzienu skaidrojums 1♦
2. Jēdzienu definīcijas 1♦
3. Vielu agregātstāvokļi 1♦
4. Cietas, šķidras, gāzveida vielas 1♦
5. Agregātstāvokļu maiņa 2♦
6. Vielu fizikālās pārvērtības 2♦
7. Vielu fizikālās pārvērtības 2♦
8. Plastiski un cieti materiāli 2♦
9. Vielu cietības salīdzinājums 1♦