Teorija

Uzdevumi

1. Jēdzienu skaidrojums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Vielu agregātstāvokļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Agregātstāvokļu maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Vielu fizikālās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Plastiski un cieti materiāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Vielu cietības salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Vielas agregātstāvoklis un pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Tēmas noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦

Metodiskie materiāli