Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17♦
1. Nokrišņu veidi 1♦
2. Ūdens agregātstāvokļi 1♦
3. Ūdens agregātstāvokļu maiņa 1♦
4. Temperatūra un agregātstāvoklis 1♦
5. Lietus veidošanās 3♦
6. Ūdenskrātuvju veidi 1♦
7. Ūdenskrātuves raksturošana 3♦
8. Eksperimenti ar ūdeni 1♦
9. Ūdens temperatūras mērīšana 1♦
10. Ūdens izmantošana 2♦
11. Ūdens taupīšana 2♦