Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Ūdenskrātuvju veidi 1♦
2. Ūdenskrātuves raksturošana 3♦
3. Eksperimenti ar ūdeni 1♦
4. Ūdens temperatūras mērīšana 1♦