Teorija

Uzdevumi

1. Nokrišņu veidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Ūdens agregātstāvoklis

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Ūdens agregātstāvokļu maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Temperatūra un agregātstāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Lietus veidošanās

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
6. Ūdenskrātuvju veidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Ūdenskrātuves raksturošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Eksperimenti ar ūdeni

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Ūdens temperatūras mērīšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Ūdens izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
11. Ūdens taupīšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Ūdens agregātstāvokļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Ūdens pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Tēmas noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦

Metodiskie materiāli