Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Ainavas novērošana 1♦
2. Dzīvnieku raksturošana 1♦
3. Augu raksturošana 1♦