Teorija

Uzdevumi

1. Kopne ar izkliedēto slodzi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Aprēķins ar momentpunktu met.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Aprēķins ar momentpunktu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Aprēķins ar mezglu izgriešanas met.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Aprēķins ar projekciju metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Piepūļu noteikšana plakanajās kopnēs

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli