Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Iekšējās Q piepūles sijai 2♦
2. Iekšējās M piepūles sijai 2♦
3. Piepūļu vērtību noteikšana 2♦
4. Q piepūles vērtības noteikšana 1♦
5. Šķēlumu metode piepūļu noteikšanai 1♦