Teorija

Uzdevumi

1. Iekšējās Q piepūles sijai

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Iekšējās M piepūles sijai

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Q un M epīru grafiskais attēlojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Q piepūles vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Šķēlumu metode piepūļu noteikšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Piepūļu noteikšana sijai

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli