Teorija

Uzdevumi

1. Teorētisks jautājums, siju noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Aprēķina secība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Šķērsspēka Q vērtību aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Momenta M vērtību noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Q un M vērtību aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Testi

1. Daudzlaidumu locīklu sijas aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli