Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Iespīlēta sija, izkliedētā slodze 1♦
2. Momenta aprēķins iespīlējumā 1♦
3. Iespīlējums, koncentrēta slodze 2♦
4. Konsolsija ar lauztu asi 1♦
5. Vertikāls iespīlējums, 2 slodzes 3♦