Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Balstu reakcijas Būvmehānikas ievadkursa īss teorijas apraksts, balsta reakcijas, balstu veidi, slodžu veidi, analītiskie līdzsvara vienādojumi
2. Noderīgas saites Būvmehānika

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iespīlējums, koncentrēta slodze 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ar koncentrētu spēku slogota sija, divu balsta reakciju noteikšana ar atbilžu variantiem
2. Iespīlēta sija, izkliedētā slodze 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vertikālās balsta reakcijas noteikšana
3. Vertikāls iespīlējums, 2 slodzes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Konstrukcija ar 1 iespīlētu balstu, slogota 2 virzienos, 3 balsta reakciju noteikšana
4. Simetriski slogota sija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Simetriski slogota sija ar izkliedēto slodzi
5. Slogota sija ar 2 spēkiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Koncentrēta un izkliedēta slodze, balsta reakciju noteikšana
6. Slogots stienis ar 3 spēkiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Slogots stienis ar spēkpāri, izkliedētu slodzi un koncentrētu spēku
7. Konsolēta sija ar 3 slodzēm 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Konsolēta sija, horizontāli un vertikāli slogota
8. Rāmis, balsta reakcijas pa 2 asīm 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Slogots rāmis, vertikālo un horizontālo balsta reakciju noteikšana
9. Rāmis, moments iespīlējumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Slogots rāmis, vertikālās balsta reakcijas noteikšana, momenta noteikšana iespīlējumā
10. Rāmis, slogots ar 1 spēku 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Trīslocīklu rāmis ar dažādiem balstu veidiem, slogots ar izkliedēto slodzi, balsta reakciju noteikšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Momenta noteikšana iespīlējumā 00:00:00 vidēja 8p. Vienkārša līmeņa tests iemaņu pārbaudei par balsta reakcijām vienkāršās konstrukcijās
2. Slogotas sijas balsta reakciju noteikšana 00:00:00 vidēja 8p. 2 teorētiskie jautājumi, 2 uzdevumi ar slogotu siju
3. Slogota rāmja balsta reakciju noteikšana 00:00:00 vidēja 5p. Tests līdzīgs RTU pārbaudes darbam par šo tēmu