Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Vairošanās orgānu funkcijas 2♦
2. Vīrieša dzimumsistēma 2♦
3. Sievietes dzimumsistēma 2♦
4. Higiēna 1♦