Teorija

Uzdevumi

1. Vīrieša dzimumsistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Sievietes dzimumsistēma

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
3. Apaugļošanās

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
4. Embrionālā attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Grūtniecības norise

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Dzemdības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Higiēna

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Kontracepcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Attīstība pēc piedzimšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Dzimumorgānu uzbūve, funkcijas, higiēna.

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Kontracepcija, embrionālā attīstība, attīstība pēc piedzimšanas.

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
3. Vairošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

21♦

Metodiskie materiāli