Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14,5♦
1. Šūnas un audi 1♦
2. Organisma uzbūves līmeņi 1♦
3. Organisma uzbūves pamatprincipi 1♦
4. Organisma uzbūves līmeņi 1♦
5. Pētīšanas metodes 1,5♦
6. Šūnu salīdzinājums 2♦
7. Šūnas uzbūve 2♦
8. Muskuļaudi, nervaudi. 2♦
9. Audu grupēšana 1♦
10. Epitēlijaudi, saistaudi 2♦