Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Skeleta, muskuļu funkcijas 1♦
2. Kaulu forma 1♦
3. Kaula uzbūve 2♦
4. Stājas veidošana ikdienā 2♦
5. Skeleta uzbūve 3♦
6. Palīdzība traumu gadījumos 1♦
7. Skeleta uzbūve 1♦