Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

28♦
1. Zivju īpašības 3♦
2. Zivs ārējās uzbūves pielāgotība dzīvei ūdenī 3♦
3. Zivju iekšējā uzbūve 6♦
4. Zivju vairošanās 2♦
5. Zivju barošanās ķēdes 6♦
6. Kaulzivju un skrimšļzivju atšķirības 6♦
7. Zivju daudzveidības saglabāšana 1♦
8. Zivju daudzveidības saglabāšana 1♦