Teorija

Uzdevumi

1. Zivs ārējās uzbūves pielāgotība dzīvei ūdenī

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Zivju iekšējā uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Zivju vairošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Zivju barošanās ķēdes

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
5. Kaulzivju un skrimšļzivju atšķirības

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
6. Saldūdens un jūras zivis

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
7. Zivju daudzveidības saglabāšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Zivju raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

28♦

Metodiskie materiāli