Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19♦
1. Zīdītāju orgānu sistēmas un orgāni 2♦
2. Zīdītāju īpašības 3♦
3. Zīdītāju ādas uzbūve un funkcijas 2♦
4. Zīdītāju barošanās īpatnības 1♦
5. Zīdītāju skeleta uzbūve 4♦
6. Elpošanas, asinsrites, izvadīšanas raksturojums 2♦
7. Vairošanās un attīstība 2♦
8. Zīdītāju nervu sistēmas īpatnības 1♦
9. Zīdītāju iedalījums pēc vairošanās veida 2♦