Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

28♦
1. Putnu atpazīšana attēlos 4♦
2. Putnu noteikšana, izmantojot attēlus 4♦
3. Putni pie cilvēku mājokļiem 4♦
4. Putni pie ūdenskrātuvēm 4♦
5. Putnu barošanās ķēdes 4♦
6. Putnu būru gatavošana un izvietošana 2♦
7. Putnu salīdzinājums 1♦
8. Putnu noteikšana pēc balss 1 2♦
9. Mājputni 3♦