Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17♦
1. Abinieku īpašības 1♦
2. Abinieku iekšējo orgānu funkcijas 3♦
3. Abinieku pielāgojumi dzīves videi 2♦
4. Zīdītāju, abinieku un rāpuļu asinsrites orgānus sistēmas salīdzinājums 1♦
5. Vardes attīstības cikls 6♦
6. Latvijas abinieki 4♦