Teorija

Uzdevumi

1. Abinieku iekšējo orgānu funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Abinieku pielāgojumi dzīves videi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Zīdītāju, abinieku un rāpuļu asinsrites orgānus sistēmas salīdzinājums

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
4. Vardes attīstības cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
5. Latvijas abinieki

Grūtības pakāpe: zema

4♦

Testi

1. Abinieku uzbūve un funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦

Metodiskie materiāli