Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Augu audu īpašības 2♦
2. Augu audu veidi un to funkcijas 2♦
3. Segaudi 2♦
4. Audu veidi attēlos 1♦
5. Jēdzieni par audiem 3♦