Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam. Augu audi. Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamataudi un balstaudi Skolēni iepazīst pamataudu un balstaudu raksturojumu. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna, jo doti audu attēli.
2. Vadaudi un veidotājaudi Skolēni iepazīst vadaudu un veidotājaudu raksturojumu, aplūko to attēlus. Ir dota saite uz video par ziedu nokrāsošanu mājas apstākļos un animāciju par veidotājaudiem.
3. Segaudi Skolēni iepazīst segaudu raksturojumu, apgūst transpirācijas jēdzienu un veidu, kā novērot transpirāciju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu audu veidi un to funkcijas 2. izziņas līmenis augsta 2p. Skolēni mācās stumbra šķērsgriezuma attēlos atrast vadaudus, segaudus, pamataudus.
2. Segaudi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni mācās atvārsnītes sastāvdaļas, skaidro to funkcijas, saista ar istabas augu kopšanu.
3. Audu veidi attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni mācās atšķirt audu veidus attēlos.
4. Augu audu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni atpazīst attēlos audu paraugus un skaidro jēdzienus par audiem.
5. Jēdzieni par audiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni savieno audu nosaukumus ar to funkcijām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu audi 00:00:00 vidēja 10p. Vidējas grūtības pakāpes tests par augu audu īpašībām.