Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Bioloģijas apakšnozares Skolēni iepazīst bioloģijas un bioloģijas apakšnozaru definīcijas. Materiāls piemērots demonstrēšanai klasē, dota saite uz video ,,Kas ir bioloģija?"
2. Dzīvības pazīmes Skolēni mācās augu un dzīvnieku dzīvības pazīmes, kuras ilustrētas ar attēliem, skatās animāciju ,,Augu dzīvības pazīmes".
3. Indivīds un suga, organismu grupas Skolēni mācās atšķirt indivīdu no sugas, uzzina, kas ir sistemātika un K. Linnejs.
4. Augu šūna Skolēni iepazīst šūnas definīciju, augu šūnas attēlu un organoīdu funkciju uzskaitījumu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bioloģijas zinātnes apakšnozares 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka, kāda bioloģijas apakšnozare pēta attēlotos objektus.
2. Dzīvības pazīmes 2. izziņas līmenis zema 3p. Skolēni sameklē dzīvības pazīmju piemērus.
3. Augu šūnas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni attēlā atpazīst šūnas sastāvdaļas un norāda to funkcijas. Risinājumā dotas organoīdu fotogrāfijas un saite uz video par citoplazmas strāvošanu.
4. Organismu daudzveidība 2. izziņas līmenis zema 2p. Skolēni mācās atšķirt indivīdu no sugas dotajos attēlos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievads bioloģijā 00:00:00 vidēja 11p. Vidējas grūtības pakāpes tests par bioloģijas ievada tematiem.