Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gaismas mikroskopa uzbūve Skolēni mācās izprast mikroskopa attīstības ceļu - ir doti Galileja, Huka, Lēvenhuka mikroskopu attēli ar komentāriem.
2. Kā strādāt ar mikroskopu Skolēni apgūst pamatzināšanas darbam ar gaismas mikroskopu - darbību secību, apskatot preparātu, bioloģiskā zīmējuma noformēšanu un palielinājuma aprēķināšanu.
3. Sīpola virsmiziņas preparāta pagatavošana. Skolēni mācās sarkanā sīpola virsmiziņas preparāta gatavošanas secību.
4. Eksperimenta metode Skolēni analizē eksperimentu par sēklu dīgšanas apstākļiem - aplūko shēmu, iepazīst pētāmās problēmas un mainīgos lielumus.
5. Organismu novērošana parauglaukumā. Skolēni mācās novērot organismus parauglaukumā, atzīmēt rezultātus tabulā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mikroskopa uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni attēlā atpazīst mikroskopa sastāvdaļas.
2. Sēklu dīgšanas eksperiments. 2. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēni atbild uz jautājumiem par aprakstīto eksperimentu. Uzdevums piemērots frontālai demonstrēšanai, kopīgai analizēšanai.
3. Parauglaukums 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Skolēni virtuāli uzskaita organismus parauglaukuma attēlā.
4. Mikroskopa kopējā palielinājuma aprēķināšana. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni, izmantojot objektīva un okulāra attēlus, aprēķina kopējo palielinājumu. Risinājumā dota saite uz animāciju par palielinājuma aprēķināšanu.
5. Preparāta gatavošana un apskatīšana mikroskopā. 2. izziņas līmenis augsta 5p. Skolēni sakārto loģiskā secībā sīpola virsmiziņas mikroskopēšanas soļus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bioloģijas pētīšanas metodes 00:00:00 vidēja 18p. Vidējas grūtības pakāpes tests par bioloģijas pētīšanas metodēm.