Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Parastā priede Skolēni iepazīst priedes augšanas, vairošanās īpašības un izmantošanas iespējas.
2. Parastā egle Skolēni izzina egles augšanas un vairošanās īpašības, izmantošanas iespējas.
3. Skujkoku daudzveidība Skolēni no attēliem mācās atpazīt Latvijas skujkokus. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastā priede 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni attēlā meklē priedes īpašības un atbild uz jautājumiem.
2. Parastā egle 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēni, izmantojot attēlu, aizpilda tabulu par egles uzbūves īpašībām.
3. Kailsēkļu daudzveidība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni attēlos pazīst biežāk sastopamos kailsēkļus. Materiāls frontālai risināšanai.
4. Egles un priedes salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni pēc attēla salīdzina parasto priedi un parasto egli.
5. Kailsēkļu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni attēlā atpazīst parastākos kailsēkļus un atzīmē to īpašības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kailsēkļu īpašības 00:00:00 vidēja 9p. Vidējas grūtības pakāpes tests par kailsēkļu īpašībām.