Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19♦
1. Augu un ekosistēmas noteikšana 2♦
2. Pļavas augi 3♦
3. Pļavas augu un ekosistēmas aizsardzība 2♦
4. Purvā augošie lakstaugi 2♦
5. Purvā augošie krūmi un puskrūmi 1♦
6. Ezera augi 3♦
7. Cilvēka veidoto ekosistēmu augi 2♦
8. Ezera augi un ekosistēmas saudzēšana 2♦
9. Svešzemju augi 2♦