Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Augu nozīme ekosistēmā Skolēni iepazīst ekosistēmas definīciju, īpašības, noskatās video "Kas ir ekosistēma?".
2. Meža ekosistēma. Galvenie mežu tipi. Skolēni iepazīst mežu augšanas tipus. Ir dota saite uz spēli ,,Bezgalīgais mežs" .
3. Meža augšējā stāva - koku stāva sugas Skolēni mācās pazīt meža augšējā stāva koku sugas.
4. Meža krūmu stāva augi Skolēni mācās pazīt meža krūmu stāva augus.
5. Krūmi un puskrūmi zemākajā meža stāvā Skolēni mācās pazīt meža zemākā stāva krūmus un puskrūmus.
6. Lakstaugi meža zemākajā stāvā Skolēni mācas pazīt meža lakstaugus.
7. Pļavas ekosistēma Skolēni iepazīst pļavas ekosistēmu un izplatītāko pļavas augu attēlus.
8. Purva ekosistēma Skolēni iepazīst purva tipus un tiem raksturīgos augus.
9. Purva augu kopas aizsardzība Skolēni gūst priekšstatu par purva ekosistēmas aizsardzības nepieciešamību, kūdras ieguvi.
10. Pļavas ekosistēmas saglabāšana Skolēni mācās par pļavas ekosistēmas saglabāšanu pļavu pļaujot, noganot, izprot kūlas dedzināšanas nodarīto postu.
11. Ezera ekosistēma Skolēni iepazīst ezera ekosistēmas augu kopas. Doti raksturīgāko augu attēli.
12. Ezera ekosistēmas saudzēšana Skolēni izpēta ezera aizaugšanas shēmu, mācās par aizaugšanas cēloņiem.
13. Cilvēka veidotās ekosistēmas Skolēni iepazīst cilvēka radītās ekosistēmas - dārzu, sakņu dārzu, dzērveņu audzētavu.
14. Dīķis, pagalms un parks Skolēni iepazīst cilvēka izveidotās ekosistēmas - parku, dīķi, pagalmu.
15. Svešzemju augi Latvijas ekosistēmās Skolēni iepazīst izplatītāko invazīvo sugu attēlus un augu raksturojumu. Labs materiāls demonstrēšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu nozīme ekosistēmās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni atbild uz jautājumiem par augu nozīmi ekosistēmas.
2. Galvenie meža tipi 2. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni attēlos atpazīst galvenos meža tipus.
3. Meža augšējā stāva koku sugas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni mācās pazīt meža augšējā stāva koku sugas.
4. Meža krūmu stāva augu sugas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni mācās pazīt meža krūmus. Materiāls piemērots demonstrēšanai.
5. Lakstaugi meža zemākajā stāvā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni mācās pazīt meža lakstaugus.
6. Zemākā meža stāva krūmi un puskrūmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni atpazīst attēlos meža zemākā stāva krūmus un puskrūmus.
7. Aizsargājamie augi mežā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni attēlos pazīst aizsargājamos meža augus.
8. Pļavas augi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni mācās pazīt pļavas augus.
9. Pļavas augu un ekosistēmas aizsardzība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni atbild uz jautājumiem par pļavas aizaugšanu un atpazīst aizsargājamos augus pļavā.
10. Purvā augošie lakstaugi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni mācās pazīt purva augus.
11. Purvā augošie krūmi un puskrūmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni atpazīst purvā augošos krūmus un puskrūmus.
12. Ezera augi 2. izziņas līmenis augsta 3p. Skolēni apgūst ezera augu nosaukumus, aplūkojot augu attēlus.
13. Ezera augi un ekosistēmas saudzēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni atpazīst ezera augus.
14. Cilvēka veidoto ekosistēmu augi 2. izziņas līmenis zema 2p. Skolēni mācās pazīt mākslīgo ekosistēmu augus.
15. Svešzemju augi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni atšķir invazīvo augu attēlus .

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Meža ekosistēma 00:00:00 vidēja 13p.
2. Augi dažādās ekosistēmās 00:00:00 vidēja 19p.