Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19♦
1. Vīrieša vairošanās orgānu sistēma 3♦
2. Sievišķā vairošanās orgānu sistēma 2♦
3. UZD_023BIO12 - Cilvēka embrionālā attīstība 1♦
4. UZD_013BIO12 - Vairošanās veidi 1♦
5. UZD_034BIO12 - Augu vairošanās veidi 5♦
6. UZD_014BIO12 - Dzīvnieku vairošanās veidi 1♦
7. UZD_015BIO12 - Embrionālās attīstības stadijas 2♦
8. UZD_016BIO12 - Dzīvnieku attīstības cikli 2♦
9. Vairošanās jēdzieni 1♦
10. Augu vairošanās jēdzieni 1♦