Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vairošanās veidi Vairošanās veidu definīcijas ar piemēriem.
2. Cilvēka embrionālā attīstība Cilvēka embrionālās attīstības raksturojums.
3. Cilvēka vairošanās Cilvēka vairošanās orgānu uzbūves, funkciju raksturojums.
4. Pētnieciskā darbība Pētāmās problēmas, hipotēzes izvirzīšana, lielumu grupēšana.
5. Sēklaugu vairošanās Kailsēkļu un segsēkļu vairošanās attēli ar paskaidrojumiem.
6. Sporaugu vairošanās Sporaugu attīstības cikla attēls ar skaidrojumu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vairošanās veidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Atrast precīzāko skaidrojumu jēdzieniem.
2. Dzīvnieku vairošanās veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast precīzāko atbildi, kas raksturo attēlotā dzīvnieka vairošanos.
3. Embrionālās attīstības stadijas 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Sameklēt pareizo attēlu nosauktajai embrionālās attīstības stadijai un norādīt, kāda stadija seko dotajai.
4. Dzīvnieku attīstības cikli 1. izziņas līmenis zema 2♦ Pēc shēmām atšķir dzīvnieku attīstības ciklus.
5. Sievišķā vairošanās orgānu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Attēlā atrod sievišķos vairošanās orgānus un norāda to funkcijas.
6. Vīrieša vairošanās orgānu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Attēlā jāatpazīst vīrišķie vairošanās orgāni un jānorāda to funkcijas.
7. Cilvēka embrionālā attīstība 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izvēlas atbildes uz jautājumiem par cilvēka embrionālo un pēcembrionālo attīstību.
8. Augu vairošanās veidi 1. izziņas līmenis zema 5♦ Izmantojot attēlus, nosaka vairošanās veidu, hromosomu skaitu pēcnācējos.
9. Sporaugu vairošanās 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Paparžu dzīves cikla skaidrošana pēc attēla.
10. Ziedaugu divkāršā apaugļošanās. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izmantojot attēlu, izvēlas pareizās atbildes par divkārši[o apaugļošanos.
11. Pētnieciskais uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Atrod pētāmo problēmu, hipotēzi, lielumus dotajā situācijā.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vairošanās un attīstība Citi zema 2♦ 2008./2009. un 2009./2010. mācību gada bioloģijas CE uzdevumi par vairošanos un attīstību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vairošanās un attīstība 00:00:00 vidēja 19♦ Vidējas grūtības pakāpes tests par vairošanos un attīstību.