Teorija

Uzdevumi

1. Vairošanās veidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Dzīvnieku vairošanās veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Embrionālās attīstības stadijas

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
4. Dzīvnieku attīstības cikli

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Sievišķā vairošanās orgānu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Vīrieša vairošanās orgānu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Cilvēka embrionālā attīstība

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Augu vairošanās veidi

Grūtības pakāpe: zema

5♦
9. Sporaugu vairošanās

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
10. Ziedaugu divkāršā apaugļošanās.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Pētnieciskais uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Vairošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Vairošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

19♦

Metodiskie materiāli